Έρευνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • Συνολικός σταθμός

    • Μέρη του συνολικού σταθμού

    Shanghai Galaxy International Trade Co.,LTD

    Η ομάδα Galaxyz είναι επιχείρηση ομάδας συνδυάζοντας με να αναπτυχθεί, την έρευνα και την παραγωγή. Η ομάδα μας βρίσκεται σε Pudong αναπτυσσόμενος τη ζώνη, και έχει δύο θυγατριίδες επιχειρήσεις: Co. διεθνούς εμπορίου γαλαξιών της Σαγκάη, ΕΠΕ και Mato Opto-electrical High-tech Company. Η επιχείρησή μας έχει την έρευνα του κέντρου και του εργοστασίου σε Changzhou. Τα κύρια προϊόντα μας έχουν ως εξής: συνολικός σταθμός, ηλεκτρονικός θεοδόλιχος, αυτόματο επίπεδο, επίπεδο λέιζερ, λέιζερ περιστροφής, ΠΣΤ, αισθητήρας λέιζερ απόστασης και εξαρτήματα, όπως το τρίποδο, το πρίσμα, ο πόλος, το προσωπικό κ...
    Λαϊκή κατηγορία Όλα